ค้นหา
ดู: 5342|ตอบ: 2
go

ระบบแคลน (Clan System)  

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2011-4-18 13:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ระบบแคลน (Clan System)
    แคลน คือ การรวมกลุ่มผู้เล่นที่มีอุดมการณ์เดียวกัน เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการรวมกลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่าปาร์ตี้ และจัดเป็นโครงสร้างที่ทำให้ผู้เล่นสามารถสัมผัสถึงความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้เล่นอื่น ผ่านการสนทนาและสงครามในรูปแบบของชุมชน

การสร้างแคลน

[TOP]


เงื่อนไขการสร้างแคลน

                     

                        

 • ตัวละครที่จะสร้างแคลน ต้องมีเลเวล 10 ขึ้นไป
 • ผู้เล่นสามารถสร้างแคลนได้โดยคุยกับ NPC ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับแคลนตามเมืองต่างๆ ดังนี้
                              -                              นักบวชใหญ่ (High Priest): วิหารไอน์ฮัดซัด
                              -                             แกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master): สมาคมนักรบ หรือสมาคมดาร์คเอล
                              - แกรนด์มาจิสเตอร์ (Grand Magister): สมาคมนักเวทย์
                              - หัวหน้ากอง (High Perfect): สมาคมออร์ค
 • ชื่อของแคลนจะต้องไม่เกิน 16 ตัวอักษร และไม่มีการใช้อักขระพิเศษ
                        

ขั้นตอนการสร้างแคลน

                        

1. คุยกับ NPC หัวหน้าสมาคมในเมืองต่างๆ คนไหนก็ได้                        (นักบวชใหญ่, แกรนด์มาสเตอร์, แกรนด์มาจิสเตอร์, หัวหน้ากอง) เลือกหัวข้อ แคลน
                          

                        

2. เลือก สร้างแคลน > กรอกชื่อแคลนลงในช่อง แล้วกดปุ่ม กรอก
                          

                     
การจัดการสัญลักษณ์แคลน

[TOP]


                        

ข้อกำหนดการสร้างสัญลักษณ์แคลน

                        

                          

 •                               แคลนที่มีเลเวล 3 ขึ้นไป สามารถสร้าง "สัญลักษณ์แคลน (Clan Crest หรือ Clan Emblem)" ในการแสดงตัวตนของแคลนได้ สัญลักษณ์แคลนดังกล่าวจะถูกแสดงอยู่บนหัวของตัวละครที่เป็นสมาชิกแคลนทุกตัว และสำหรับสัญลักษณ์พันธมิตรนั้น จะโชว์อยู่ที่ด้านบนหัวตัวละครเช่นกัน ทางด้านซ้ายของสัญลักษณ์แคลน
 • การจัดการสัญลักษณ์แคลน หรือรูปแคลน สามารถทำได้โดยหัวหน้าแคลน หรือสมาชิกแคลนที่หัวหน้าแคลนนั้นๆ เพิ่มสิทธิให้มาสามารถจัดการได้
 • สัญลักษณ์แคลนสามารถสร้างขึ้นได้ด้วย โปรแกรมจัดการรูปภาพทั่วไป เช่น Microsoft Paint, Firework, Photoshop ฯลฯ
 • สัญลักษณ์แคลนต้องมีขนาด กว้าง 16 pixels สูง 12 pixels และ save เป็นรูปแบบ 256 Color Bitmap (*.bmp)
                        

                     

                    

การสร้างสัญลักษณ์แคลน

                    

1. หารูปภาพที่ต้องการใช้เป็นสัญลักษณ์แคลน ดังนี้

                    

วิธีที่ 1 เลือกดาวน์โหลดสัญลักษณ์แคลนตามแฟนไซต์ต่างๆ

                                          

                        

                     

                     

วิธีที่ 2  สร้างสัญลักษณ์แคลนด้วยตัวเอง โดยสร้างรูปขนาด 16x12 พิกเซล ในโปรแกรมตกแต่งภาพ แล้วเซฟไฟล์เป็น 256 Color Bitmap (*.bmp)

                     

                        

 • ในกรณีที่โปรแกรมที่ใช้ไม่สามารถเซฟเป็นรูปแบบไฟล์ BMP ได้ ให้เซฟเป็น JPG ก่อน
 • นำไปเปิดในโปรแกรม Paint (Start > All Programs > Accessories > Paint)
 • เลือก Save As... แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่จะเซฟใหม่เป็น 256 Color Bitmap (*.bmp; *.dib)
                     

                     

                    

2. เซฟภาพที่ได้ไว้ที่ไดรฟ์ C:  หรือที่ใดก็ได้ในเครื่องแต่ต้องจำ Path ของไฟล์ไว้ด้วย เช่น C:\Program Files\NCtrue\LineageII\system\Clancrest01.bmp

                    

3. ให้ตัวละครที่มีสิทธิจัดสัญลักษณ์แคลนเปิดหน้าต่างแคลนขึ้นมา (Alt+N)  เลือกคำสั่ง ดูแลสัญลักษณ์ > ใส่สัญลักษณ์
                     

                    

4.กรอกที่อยู่ของไฟล์รูปแคลนที่เซฟเอาไว้ เช่น C:\ชื่อไฟล์.bmp (กรณีที่เซฟไว้ในไดรฟ์ C หรือ C:\Program Files\NCtrue\LineageII\system\ชื่อไฟล์.bmp (กรณีเซฟไว้ในโฟลเดอร์ System เกม Lineage II)
                        

                    

หมายเหตุ
                    ผู้ที่มีสิทธิจัดการสัญลักษณ์ สามารถใส่ตราโล่แคลนได้ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสัญลักษณ์แคลน โดยใช้รูปขนาด 64x64 พิกเซล ไฟล์รูปแบบ 256 Color Bitmap (*.bmp)
เลเวลแคลน                    

                     

 • หากจำนวนสมาชิก, อาเดนา, ไอเทม, ค่าเลื่องชื่อ และสิ่งจำเป็นในการเพิ่มเลเวลแคลนอื่นๆ ถูกสะสมไว้ หัวหน้าแคลนสามารถทำให้เลเวลของแคลนสูงขึ้นได้
 • เลเวลสูงสุดของแคลนที่สามารถเพิ่มได้ในปัจจุบัน คือเลเวล 11
 • เมื่อเพิ่มระดับแคลนในแต่ละเลเวล จะได้รับสิทธิต่างๆ ของแคลนเพิ่มขึ้น ดังนี้
                     

Lv แคลน

จำนวนสมาชิกสูงสุด

ระดับของแคลน

สิทธิที่เพิ่มขึ้น

0

10

ลงทะเบียนก่อตั้งแคลน

                            การรับสมัครสมาชิกแคลน, การไล่สมาชิกออก และสนทนาในช่องแคลน
                          

1

15

ความสามารถพื้นฐาน

การใช้โกดังของแคลน และการดูแลโกดัง

2

20

ค่าย

                            เข้าร่วมประมูลซื้อขายค่าย และใช้บอร์ดแคลน
                          

3

25

เข้าร่วมระบบการเมือง / ประกาศตนเอง

                            การลงทะเบียนข้อความประจำแคลน, การฉายาสมาชิกแคลน, การประกาศสงครามระหว่างแคลน
                          

4

30

เข้าร่วมสงครามชิงปราสาท / ค่าย / ป้อม

เข้าร่วมสงครามชิงปราสาท, ค่าย หรือ ป้อม

5

60

เป็นแคลนที่สมบูรณ์

เข้าร่วมสงครามอาณาเขต, สามารถก่อตั้งพันธมิตร และสำนักได้

6

100

-

สามารถก่อตั้งกององครักษ์ได้

7

140

-

สามารถก่อตั้งกองอัศวิน

8

140

-

-

9

170

-

สามารถรับสมาชิกในกองอัศวินเพิ่มขึ้น

10

200

-

สามารถรับสมาชิกในกองอัศวินเพิ่มขึ้น

11

210

-

สามารถรับสมาชิกในกองอัศวินเพิ่มขึ้น

                     

                                       

การเติบโตของแคลน

                    

เมื่อแคลนมีเลเวล 5 ขึ้นไป สามารถรับสมาชิกเพิ่มได้โดยการตั้ง สำนัก, หน่วยอารักขา และกองอัศวิน

                    

                     

 • จำนวนสมาชิกของสำนักแคลนมีได้สูงสุด 20 คน
 • จำนวนสมาชิกของหน่วยอารักขาแคลนมีได้สูงสุด 20 คน  และตั้งได้ทั้งหมด 2 หน่วย
 • จำนวนสมาชิกของกองอัศวินแคลนมีได้สูงสุด 25 คน และตั้งได้ทั้งหมด 4 กอง
                    

                    

การเพิ่มระดับแคลนจำเป็นต้องใช้สิ่งต่างๆ ดังนี้.-

                    

                     

Lv แคลน

SP  

อาเดนา

ค่าเลื่องชื่อ

ไอเทม

จำนวนสมาชิกในแคลน

อื่นๆ

1

20,000

650,000

-

-

-

-

2

100,000

2,500,000

-

-

-

-

3

350,000

-

-

                              หลักฐานแห่งเลือด
                              

-

-

4

1,000,000

-

-

หลักฐานในการตัดสินใจ

-

-

5

-

-

-

หลักฐานแห่งความหวัง

-

-

6

-

-

10,000

-

30 คน ขึ้นไป

-

7

-

-

20,000

-

80 คน ขึ้นไป

-

8

-

-

40,000

-

120 คน ขึ้นไป

-

9

-

-

40,000

ปฏิญาณเลือด 150 อัน

120 คน ขึ้นไป

-

10

-

-

40,000

ปณิธาณเลือด 5 อัน

140 คน ขึ้นไป

-

11

-

-

75,00

-

170 คน ขึ้นไป

ครองปราสาทอยู่

                     
 • หลักฐานแห่งเลือด : หาได้จากการล่า นางพญากระหายเลือด ในหุบเขามังกร (หน้าถ้ำอันธารัส)
 • หลักฐานในการตัดสินใจ : หาได้จากการทำเควสท์ แคลน : เสริมกำลังกลุ่ม กับ  เซอร์ คริสทอฟ โรเดมาย ในสมาคมนักรบ หมู่บ้านปราสาทกีรัน
 • หลักฐานแห่งความหวัง : หาได้จากการทำเควสท์ แคลน : ไล่ล่าเป้าหมาย กับ เซอร์ กุสตาฟ อาเธบาลท์ หน้าสมาคมนักรบ หมู่บ้านปราสาทโอเรน
 • ปฏิญาณเลือด : ต้องครอบครองป้อมใดป้อมหนึ่ง และอยู่ในภาวะสัญญาผูกพันกับแคลนเจ้าของปราสาทในเขตนั้นๆ ทุกๆ 6 ชั่วโมงจะได้รับ   ปฏิญาณเลือด 1 อัน
                          
 • ปณิธาณเลือด : ต้องครอบครองปราสาทใดปราสาทหนึ่ง โดยจะได้รับปณิธาณเลือด 1 ชิ้น ต่อการป้องกันปราสาทสำเร็จ 1 ครั้ง
                     

ขั้นตอนการเพิ่มระดับเลเวลแคลน

                     

1. ผู้เล่นสามารถเพิ่มระดับเลเวลแคลนได้โดยการคุยกับ NPC หัวหน้าสมาคมในเมืองต่างๆ                         (นักบวชใหญ่, แกรนด์มาสเตอร์, แกรนด์มาจิสเตอร์, หัวหน้ากอง) เลือกหัวข้อ แคลน

                     

2. เลือก ปรับเลเวลของแคลนสูงขึ้น แล้วกดปุ่ม ปรับเลเวลสูงขึ้น ถ้าหัวหน้าแคลนมีไอเทมและสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการอัพเลเวลแคลนนั้นๆ ก็จะสามารถเพิ่มระดับแคลนได้ทันที

                     

                     

                                                               


สงครามแคลน

[TOP]


การส่งสารท้าและ เข้าสู่ระบบสงครามแคลน

                    

                     

 • ทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องมีระดับแคลน อย่างน้อยเลเวล 3 และมีสมาชิกในแคลนไม่ต่ำกว่า   15 คน
 • การประกาศสงครามแคลนนั้น จะต้องมีสมาชิก ออนไลน์อยู่ในขณะนั้นอย่างต่ำ 5 คน   และหัวหน้าแคลนจะต้องออนไลน์ด้วย
 • แต่ละแคลนจะสามารถประกาศสงครามได้มากที่สุด 30 แคลน   แต่การรับคำท้าจะสามารถรับได้มากเท่าที่ต้องการไม่จำกัด
 • การประกาศสงครามกับแคลนอื่นไม่จำเป็นต้องให้แคลนที่ประกาศสงครามด้วยตอบรับกลับมา   สามารถเริ่มสงครามได้ด้วยการ ประกาศฝ่ายเดียว เมื่อมีการประกาศสงครามเกิดขึ้น   จะมีข้อความบอกให้สมาชิกแคลนอีกฝ่ายหนึ่งทราบว่ามีการประกาศสงครามเข้ามา
                    

                    

                           

ระบบสงครามแคลน

                          

                              

 • เมื่อทั้ง2 ฝ่ายได้อยู่ในระบบ ของ   สงครามแคลนแล้วจะสามารถต่อสู้กันได้ในทุกพื้นที่ ยกเว้นในเขตสงบศึกและในปราสาท                                   
 • ค่าประสบการณ์ที่ลดลงในกรณีที่มีการทำสงครามแคลน จะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ
                                      - ถ้าสมาชิกที่ถูกประกาศสงครามแคลนทั้ง 2 ฝ่าย เสียชีวิต ค่าประสบการณ์จะลดลง 1/4   จากการตายปกติ
                                      - แต่ถ้าสมาชิกที่ถูกประกาศสงครามแคลนฝ่ายเดียว เสียชีวิต   ค่าประสบการณ์จะลดลงเหมือนการตายปกติ
 • กรณีที่ทั้งสองแคลนประกาศรบซึ่งกันและกัน เมื่อมีการตายเกิดขึ้น   ผู้ที่ฆ่าฝ่ายตรงข้ามจะมีค่า PVP เพิ่มขึ้น   แต่ถ้าฝ่ายที่ประกาศสงครามแคลนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายไม่รับคำท้า   เมื่อฝ่ายประกาศสงครามไปฆ่าอีกฝ่ายหนึ่ง จะมีค่า PK เพิ่มขึ้น                                   
 • เมื่อทำการประกาศสงครามแคลนกับฝ่ายตรงข้ามแล้ว   ฝ่ายที่ทำการประกาศจะไม่สามารถมองเห็นสัญลักษณ์ของสงครามแคลนของตนเองได้   แต่จะมองเห็นสัญลักษณ์ของฝ่ายตรงข้ามที่ได้ทำการประกาศสงครามแคลนไป                                   
 • สัญลักษณ์ที่แสดงในการทำสงครามแคลนจะเป็นรูป กำหมัด   
                                    -                                   เมื่อเป็นการประกาศสงครามแคลนฝ่ายเดียว และจะเป็นรูป กำหมัด 2 ข้างเข้าหากัน   
                                    -                                   เมื่อเป็นการประกาศสงครามแคลนทั้ง 2 ฝ่าย                                   
 • ผู้เล่นปกติทั่วไปจะไม่สามารถมองเห็นสัญลักษณ์การต่อสู้ ในการทำสงครามแคลนได้
                          

                        


                    

คำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับสงครามแคลน

                    

                     

คำสั่ง

คำอธิบายคำสั่ง

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

/ รายการท้า

/attacklist

แสดงรายการท้าทั้งหมด

/ ประกาศสงคราม

/warattack

ประกาศสงครามกับแคลนเป้าหมาย

/ ถอนตัว

/warstop

ถอนตัวจากสงคราม

/ รายการโดนท้า

/underattacklist

แสดงรายการโดนท้าทั้งหมด

/ รายการประกาศทั้งสองฝ่าย

/warlist

แสดงรายการสงคราม
เครดิต
http://www.beliefalliance.com/L2Info/ClanSystem.htm#04
Welcome to Lineage II
KAMAELPLUS SERVER ครบรอบ 3ปีแล้ว จ้า
http://www.kamaelplus.com

Rank: 3Rank: 3

โพสต์เมื่อ 2011-4-19 00:26 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณสำหรับข้อมุลครับ

Rank: 3Rank: 3

โพสต์เมื่อ 2013-7-27 13:25 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ


Gclub : http://www.hiso-casino.com/web/index.php
Royal1688 : http://www.hiso-casino.com/web/Royal1688.php
Royal Hill : http://www.hiso-casino.com/web/index.php
Holiday Palace : http://www.hiso-casino.com/web/HolidayPalace.php
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
รหัสลับ เปลี่ยน